כיצד מתמנה אפוטרופוס?

אפוטרופסות הנה הזכות והחובה להגן, לדאוג לצרכים, לנהוג במסירות ולנהל את העניינים של אדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם. צריכים את עזרתו של עורך דין לענייני אפוטרופסות? הסתייעו בשירותיה של עו"ד עופרה זיו העוסקת בענייני אפוטרופסות ומשפחה.

כיצד מתמנה אפוטרופוס?

קרדיט: Freepik

על מנת להתמנות כאפוטרופוס, יש צורך להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לבית המשפט לענייני משפחה. קיימות שתי סוגי בקשות למינוי אפוטרופוס: בקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש, לגוף או גם וגם. האדם שמגיש את הבקשה למינוי אפוטרופוס הוא בדרך כלל בן זוג או קרוב משפחה של האדם שיש למנות לו אפוטרופוס. אך לעיתים הבקשה מוגשת על ידי אדם אחר או על ידי המדינה עצמה. כמו כן, ישנם מקרים בהם בית המשפט רואה צורך למנות אפוטרופוס מטעמו. על הבקשה להיתמך בנימוקים ואסמכתאות מתאימות לגוף הבקשה המעידים על מצב האדם שיש למנות לו אפוטרופוס. בכל מקרה לא ניתן למנות אדם כאפוטרופוס מבלי שהביע את הסכמתו.

לאחר הגשת הבקשה, בית המשפט פונה למשרד הרווחה לצורך קבלת תסקיר אודות המבקש ועל האדם שיש למנות לו אפוטרופוס יחד. רק לאחר קבלת חוות דעת מעובדת סוציאלית, משרד הרווחה יגיש את תסקירו לבית המשפט. לאחר קבלת התסקיר, רשאי בית המשפט לשמוע את האדם שיש למנות לו אפוטרופוס ויבקש את אישורו של היועץ המשפטי לממשלה. במידה והמבקש מתאים להתמנות כאפוטרופוס, ייעתר בית המשפט לבקשת המינוי בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

 

כיצד משרדנו יכול לסייע בתחום?

משרדנו, המונה ע"י עורכת הדין עופרה זיו, הינו בעל ניסיון רב ובקיאות בהליכי מינוי אפוטרופוס, ומעניק ללקוח ליווי משפטי איכותי ומקצועי והכוונה במסגרת הליכי המינוי, וכן משך ביצוע תפקידי האפוטרופוס לאחר קבלת צו המינוי. בתוך כך יוכל משרדנו לסייע בידי משפחות השוקלות מינוי אפוטרופוס לבן משפחתם, למשפחות שנתמנה לבן משפחתם אפוטרופוס, ליחידים המבקשים שימונה עליהם אפוטרופוס וליחידים שכבר מונה להם אפוטרופוס והמבקשים לוודא כי האפוטרופוס מבצע את תפקידו בנאמנות.

קידום אתרים בישראל קידום אתרים בישראל
Orjinal viagra hapini satin alabilmek icin https://www.viagrans.com/ orjinal viagra sitesini ziyaret edebilirsiniz.
דילוג לתוכן